Nya beslut i Malmö stad med anledning av covid-19

Mot bakgrund av den ökade spridningen av covid-19 och de förlängda skärpta allmänna råden i Skåne har Malmö stad fattat ett antal beslut som påverkar föreningslivet i Malmö.

För idéburna organisationer och föreningar
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/For-foreningar-och-ideburna-organisationer-med-anledning-av-coronaviruset-och-covid-19.html

För Kulturaktörer
https://malmo.se/Service/Kultur-och-fritid/Stod-till-kulturskapare/Kulturstod-och-atgarder-under-corona-pandemin/Atgarder-inom-kulturstod-med-anledning-av-coronavirus-och-covid-19.html

Pressträffar
https://malmo.se/Coronaviruset-och-sjukdomen-covid-19/Presstraffar.html