Ny samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande Malmö

Malmö Ideella har glädjen att meddela att Afzal Sangin börjar arbeta som samordnare för Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA från och med den 23:e augusti till den sista december. Afzal kommer att utgå ifrån Malmö.

Malmöpågen Afzal
Sedan 2017 arbetar Afzal inom den ideella sektorn för studieförbundet Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). Han började där som den yngsta studieorganisatören någonsin på NBV (19 år) och klättrade snabbt i karriärstegen. Afzal lär sig snabbt, och idag har han rollen som verksamhetsutvecklare, med både personal- och budgetansvar. Han säger att hans arbete i NBV har gett honom möjligheten att arbeta med nyanlända och asylsökande samt bedriva två TIA projekt.

Om att vara en del av den idéburna säger Afzal såhär:
”Föreningslivet har betytt enormt mycket för mig under hela min uppväxt, och därför har det även format mina val av studier/jobb. Vid sidan om jobbet studerar jag på Malmö Universitet och är inne på sista terminen av Socionomprogrammet. Jag planerar vara helt klar med studierna under 2021.”

Afzal är en Malmöpåg, född 1996 och har bott här hela sitt liv. Han gillar att äta ute och tränar på gym minst tre gånger i veckan. Kontroll och styra över sitt liv är något som är viktigt för Afzal, därför håller han hårt i sina rutiner och är dedikerad de uppdrag eller uppgifter som han tar på sig.

”Jag ser framemot att bli kontaktad av er och ni kan nå mig genom afzal@malmoideella.se eller 0700-19 06 95″.

Kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur
”Vi är glada för att vi får ett sådant tillskott till Team Inkludering”, säger Mikael Johansson, som arbetar med NAD och Engagemang i Malmö i Team Inkludering. ”Den kunskap Afzal besitter med att ha arbetat i TIA-verksamhet och utvecklare inom folkbildningen, kommer att göra mycket för utvecklingen av TIA:s struktur och förhoppningsvis också i förlängningen bättre förutsättningar för den asylsökande individen”.

Uppdraget Tidiga Insatser för Asylsökande
Det övergripande syftet med Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA är att:
– Motverka passivisering
– Underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden
– Främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd

och är tänkt att främja:
– Kunskaper i svenska språket
– Kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden
– Hälsa