Ny medlem i MIP

Vi välkomnar Friluftsgruppen som ny medlem i MIP.

Friluftsgruppen skapar meningsfulla friluftsaktiviteter och förbereder människan för äventyr. Genom friluftslivet vill de kunna motverka dålig hälsa, utanförskap och rädslor men framför allt, bygga upp en stark självkänsla, medvetenhet och gemenskap.
friluftsgruppen.se