Ny lathund för Quality Label

Nu finns en ny uppdaterad lathund för verksamheter som ska ansöka om att bli stödorganisation eller/och mottagande organisation i volontärprojekt inom Europeiska solidaritetskåren – både för verksamheter som vill driva projekt och de som endast vill vara partners i andras projekt. Lathunden innehåller instruktioner, tips och råd för att fylla i ansökningsblanketten för Quality Label.

Lathund för ansökare om QualityLabel inom Europeiska solidaritetskåren