Ny kurs om det civila samhället

I höst går det att söka till en ny kurs på avancerad nivå med titeln: Socialt arbete i det civila samhället. Kursen är på engelska och ges över vårterminen 2022.

Kursen som ges vid Socialhögskolan fokuserar på vilka roller och funktioner det civila samhället har i nutida socialt arbete. På kursen får deltagarna analysera och problematisera det nutida civila samhället med fokus på dess frivilliga sociala arbete. De får också diskutera volontärarbetets motiv och var gränserna kan dras mellan offentliga aktörer, marknadsaktörer och det civila samhällets organisationer.

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier, bland annat med aktörer från civilsamhället, men även studiebesök hos lokala idéburna aktörer inom välfärdsområdet. Kursen ingår som valfri kurs på socionomprogrammet. Kursen kan också läsas som fristående kurs och användas i en masterexamen i socialt arbete.

Socialt arbete i det civila samhället, 15 hp − lu.se

Denna nyhet kommer från Lunds universitet