Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet upprättar nu ett nordiskt civilsamhällesnätverk med ambitionen att stärka samarbetet på tvärs av Norden och på tvärs av verksamhetsområden. Alla civilsamhällesorganisationer inom hållbarhet i Norden är inbjudna.

Nordiska ministerrådet utlyser nu en ansökningsomgång för medlemskap i det nordiska civilsamhällesnätverket. Totalt finns det plats för 40 medlemmar från samtliga nordiska länder och självstyrande områden.

Ansökningsprocessen för det nordiska civilsamhällesnätverket äger rum i perioden 7 april till 5 maj 2021. Processen är öppen för alla civilsamhällesorganisationer i hela Norden. Urvalsprocessen beräknas vara avslutad i mitten av juni. 

Läs mer här