Nordic Youth Dialogues

Målet att identifiera ingredienserna till en nordisk strategi för meningsfull och inkluderande medskapande dialog med unga samlades Nordic Youth Dialogues experter, strateger och utövare från hela Norden till ett sektorsövergripande utbyte.

Resultatet sammanfattades i 12 konkreta rekommendationer som överlämnades till ungdomsminister Anna Ekström samt det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet.

Dokument här Nordic Dialog