Nominera till Malmöandans styrgrupp

Vi lyfter Malmöandan till nästa steg och vill ha din hjälp att hitta personer som kan företräda hela idéburna sektorn i en styrgrupp tillsammans med Malmö stads politiker.

De kriterier vi tänker att styrgruppens idéburna medlemmar behöver uppfylla är:
* erfarenhet av strategisk organisationsutveckling och projektledning
* intresse och kompetens för att arbeta gränsöverskridande och med deltagande processer
* tillsammans ha kunskap och nätverk i hela eller nästan hela den idéburna sektorn. 

Vi vill snabbt få in idéer på kompetenta personer. Du kan vara med på två sätt:

1. Skicka in dina förslag till anmalan@malmoideella.se

2. Delta på ett av våra Zoom

Anmälan här https://forms.monday.com/forms/bbb82a2c1a9b36ae4bb4d434b0dea3f1

  • 1 december kl 15-16
  • 2 december kl 19-20
  • 3 december kl 12-13

En viktig för den första styrgruppens främsta uppgift blir att skapa en ordning för hur styrgruppen utses framöver. 

Två korta videos som förklarar mer om nominering och om Malmöandan