Nobel 21

Föreningscenter – Nobel 21

Nobelvägen 21 en plattform för att skapa ett Föreningscenter, där föreningar erbjuds möjlighet att hyra lokaler. Det finns också möjlighet att skapa förutsättningar för att utveckla en miljö där föreningar kan utvecklas tillsammans. Det kan också ges möjligheter att underlätta kontakterna och relationen mellan idéburen sektor och kommunens förvaltningar. Skapa enkla vägar för kommunikation mellan parterna.

Mötesplats – Utveckling – Samverkan


Mentor Sverige som kommer att flytta in i Föreningscenter-Nobel21 hemsida: www.mentor.se

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.


Läkare i Världen finns på bedriver en medicinsk mottagning och en psykosocial mottagning i Malmö på Södervärnsgatan 8, i S:t Maria kyrkans källare, varje torsdag klockan 18:00 – 20:00.

Den medicinska mottagningen fokuserar på att hjälpa de som inte kan få eller inte har råd att betala för vård i den offentliga vården. Främst är det papperslösa och utsatta EU-medborgare som kommer till vår medicinska mottagning. Vi har vanligtvis både läkare och sjuksköterskor på plats. Vi tillämpar drop in till den medicinska mottagningen och det händer nästan aldrig att vi har en så lång kö att inte alla hinner få hjälp.

Den psykosociala mottagningen fokuserar på att erbjuda stödsamtal till asylsökande, både ungdomar och äldre, samt papperslösa och utsatta EU-medborgare. Vi har antingen socialpedagog, socionom, psykolog eller psykologstuderande på plats. Alla kan genomföra stödsamtal men endast legitimerade psykologer kan ge bedömningar. Bedöms det att personen behöver läkarkontakt finns den möjligheten då mottagningar är öppna samtidigt. För att underlätta för patienter som önskar få stödsamtal uppmanar vi till att boka tid via vår lokala samordnare Joakim Månsson Bengtsson på telefon 0762107383 eller via mail till joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig vid frågor och jag är mycket tacksam för hjälp med spridning kring vad vi kan erbjuda de nämnda målgrupperna. Läkare i Världen arbetar för att alla människor ska få rätt till den vård som en är i behov av. #hälsaärenmänskligrättighet


14 -23 oktober Konstutställning på Föreningscenter Nobel 21