Nobel 21

Föreningscenter – Nobel 21

Nobelvägen 21 en plattform för att skapa ett Föreningscenter, där föreningar erbjuds möjlighet att hyra lokaler. Det finns också möjlighet att skapa förutsättningar för att utveckla en miljö där föreningar kan utvecklas tillsammans. Det kan också ges möjligheter att underlätta kontakterna och relationen mellan idéburen sektor och kommunens förvaltningar. Skapa enkla vägar för kommunikation mellan parterna.

Mötesplats – Utveckling – Samverkan


Konstinstallation i entrén på Föreningscenter- Nobel21

Projektet Förskolebarns närmiljö är en samverkan med Pedagogisk inspiration Malmö stad , Kreativt lärcentrum Malmö stad , Malmö universitet, Föreningen Lilla stan, 10 förskolor i områdena Sofielund, Möllevången och Sorgenfri samt BID Malmös medlemmar. 

Utställningen pågår 29 mars – 9 april i Nobel21
Det kommer även förekomma utställningar i ett skyltfönster på Friisgatan 14 samt på Mobila köpcentrum under samma tidsperiod.


Fika tillsammans i Nobel21


Anställningslösa i föreningen hyr nu mikrokontor på Nobel 21. 
Vi hoppas att ni ska trivas bra i gemenskapen i Nobel 21 och kunna skapa nya kontakter och möjligheter.


Föreningen Hidde Iyo Dhaqan flyttar in i Nobel21 

Föreningen bildades 1995. Föreningen är en kulturell och ideell organisation och är obundna verkan politiskt parti och andra religiösa organisationer.  Föreningens huvudsyfte är att underlätta integrationen av somalier i det svenska samhället. 

Föreningen arbetar också att genom konstruktiva verksamheter främja en god kontakt och förståelse mellan somalier och andra folkgrupper oavsett kulturell eller religiös bakgrund. 

Föreningen har tidigare ordnat kultur och fritidsaktiviteter främst för barn, ungdomar och kvinnor. Under alla dessa år som föreningen funnits har de drivit olika projektor riktat sig till barn, barn med funktionsnedsättning, ungdomar, tjejer och kvinnor. 


Gemenskap, engagemang och samverkan – en brygga mellan föreningar, staden och civilsamhället. Det är när olika perspektiv och kunskaper möts som det sker verklig förändring.

Öppningen av föreningscentret sker digitalt den 10 december klockan 15.00 till 15.30.

Föreningscenter – Nobel 21 är en neutral samverkansarena där kommunens förvaltningar och idéburna organisationer har möjlighet att hålla workshops, konferenser, seminarier och arbetsmöten. Föreningscentret innehåller faciliteter med omfattande gemensamma funktioner för utveckling och samverkan som främjar Malmös föreningsliv. Alla som har intresse för föreningslivet och idéburen sektor är välkomna.

Fokus ligger på samhällsutveckling och social hållbarhet, med hälsa, demokrati och jämlikhet som genomgående perspektiv. Parallellt sker en utveckling av digitala lösningar som stödjer och kompletterar den samverkan som sker i de fysiska rummen.

Saknar du inbjudan, anmäl dig här


Mentor Sverige finns på plats i Föreningscenter-Nobel21 hemsida: www.mentor.se

Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar. Alla ungdomar i Sverige behöver ett par fotspår att gå i och en person att inspireras av, oavsett om de är glada, ledsna, uttråkade, aktiva eller får A eller F på proven. Allt för att alla våra ungdomar ska känna en stark framtidstro och välja att avstå från våld och droger.


Läkare i Världen finns på bedriver en medicinsk mottagning och en psykosocial mottagning i Malmö på Södervärnsgatan 8, i S:t Maria kyrkans källare, varje torsdag klockan 18:00 – 20:00.

Den medicinska mottagningen fokuserar på att hjälpa de som inte kan få eller inte har råd att betala för vård i den offentliga vården. Främst är det papperslösa och utsatta EU-medborgare som kommer till vår medicinska mottagning. Vi har vanligtvis både läkare och sjuksköterskor på plats. Vi tillämpar drop in till den medicinska mottagningen och det händer nästan aldrig att vi har en så lång kö att inte alla hinner få hjälp.

Den psykosociala mottagningen fokuserar på att erbjuda stödsamtal till asylsökande, både ungdomar och äldre, samt papperslösa och utsatta EU-medborgare. Vi har antingen socialpedagog, socionom, psykolog eller psykologstuderande på plats. Alla kan genomföra stödsamtal men endast legitimerade psykologer kan ge bedömningar. Bedöms det att personen behöver läkarkontakt finns den möjligheten då mottagningar är öppna samtidigt. För att underlätta för patienter som önskar få stödsamtal uppmanar vi till att boka tid via vår lokala samordnare Joakim Månsson Bengtsson på telefon 0762107383 eller via mail till joakim.mansson.bengtsson@lakareivarlden.se

Ni är varmt välkomna att höra av er till mig vid frågor och jag är mycket tacksam för hjälp med spridning kring vad vi kan erbjuda de nämnda målgrupperna. Läkare i Världen arbetar för att alla människor ska få rätt till den vård som en är i behov av. #hälsaärenmänskligrättighet


14 -23 oktober Konstutställning på Föreningscenter Nobel 21