Nobel 21

Föreningscenter – Nobel 21

Nobelvägen 21 en plattform för att skapa ett Föreningscenter, där föreningar erbjuds möjlighet att hyra lokaler. Det finns också möjlighet att skapa förutsättningar för att utveckla en miljö där föreningar kan utvecklas tillsammans. Det kan också ges möjligheter att underlätta kontakterna och relationen mellan idéburen sektor och kommunens förvaltningar. Skapa enkla vägar för kommunikation mellan parterna.

Mötesplats – Utveckling – Samverkan