Nätverksträff Tidiga Insatser för Asylsökande

Inbjudan till dig som arbetar med eller vill arbeta med asylsökande till en online nätverksträff för Malmöföreningar.

Träffen går ut på att förstärka dina nätverk, att ta del av varandras kunskaper och erfarenheter inom det arbetet som görs för samhällsnyttan och att diskutera utmaningar samt presentera goda exempel från varje förening.

Träffen kommer att ske på Zoomappen den 17 november kl.15.00 – 17.00 och anmälan görs genom att fylla i formuläret: https://forms.gle/fJf1gmaXf6rgmZ8A6

På grund av rådande omständigheter ses vi online och skapar tillsammans en interaktiv atmosfär på distans, med max 2 deltagare från varje organisation.
Ni kommer att ha flera tillfällen i små grupper och få möjlighet att diskutera utmaningar och byta erfarenheter.

Det är en allmän nätverksträff och alla föreningar som har arbetat, arbetar eller vill arbeta med målgruppen (dvs. asylsökande) är välkomna. Vi kommer inte gå in i detaljer om TIA-verksamheten men såklart finnas det utrymme för att ställa frågor.

I samarbete med: