Nätverk-Aktivitet-Delaktighet – NAD 2017

NAD Etablering
Det har under året arrangerats 12 NAD-aktiviteter i 10 föreningar med 128 deltagare och här nedan kan ni läsa vilka aktiviteter som genomförts och vilka föreningar som har varit delaktiga:
CARE – Introduktion till arbetslivet inom vård och förskola;
Winnet Malmö – Introduktion till entreprenörskap och samhällsliv
Korpen IF Malmö – Fotbollskola
Skåneidrotten – Sportskola
ABF (i samarbete med Giraffa i stan) – Koll på stan
Studiefrämjandet i samarbete med Friluftsfrämjandet – Ut i svenska naturen
Lyssnare Utan Gränser – Att vara kvinna i Sverige
Malmö Kappsimingsklubb – simtränare
Mentala Nätverket Skåne – Cafékvällar
Föreningen Värnet – Sommaraktiviteter på Handikappbadet
Läs gärna i
NAD-bloggen
om aktiviteter i Malmö och hela Skåne.

NAD-info

NAD Malmö genomförde under våren ett par piloter i skolor inför stora grupper med blandade klasser.
Det har varit positiva tongångar bland deltagare och närvarande lärare. NAD Malmö har en fortsatt dialog med ansvarig för vuxenutbildning/SFI på Arbetsmarknadsenheten i Malmö stad, kring att göra en mer strukturerad pilot att fortsätta
Materialet, som är inspirerat av Integration i Förening, som är tänkta att användas för att informera om föreningslivet för nyanlända ska vara färdigt för skarpt läge i början av januari. I början av februari kommer ett möte att genomföras med berörda parter i Malmö stad, där materialet kommer att presenteras.

Välkommen till Skåne
Under 2017 har NAD Malmö ansvarat för arrangerandet av 6 Välkommen till Skåne-tillfällen. Välkommen till Skåne innebär att den Samhällsorientering som varje nyanländ får på sitt modersmål genomförs ute i olika samhällsinstitutioner varav Föreningslivet är en. De andra är Museum, Bibliotek och Näringsliv.
Det är ca. 120 deltagare som har träffat representanter från de nedanstående verksamheterna som har berättat om hur de fungerar:

Studiefrämjandet, GAK Enighet, MAI, Winnet Malmö, Somali Business & Information Center, Yalla Sofielund, Ibn Rushd, Sensus, Rädda Barnen, Heleneholms IF, NBV, Hyllie Sportcenter, Fridhems Racket Club, Malmö Bellevue Tennisklubb och Hyllie Gymnastikförening.


Bli medlem
Under 2018 kommer en uppdaterad version av broschyren Bli medlem komma ut med en ny översättning på några gamla språk och några nya. Översättningarna har i skrivande stund kommit från Arbetsförmedlingen. En grafiker håller på att arbeta med en ny layout av broschyren.
Det finns ett stort intresse bland olika förvaltningar i Malmö stad att skapa resurser för nytryck av broschyren, dels ur målgruppsperspektiv och dels ur föreningsperspektiv. Även organisationer i idéburen sektor visar intresse för att trycka upp exemplar.

NAD Stödfunktion
Föreningssamordnaren för NAD Malmö har haft möte med olika aktörer (framförallt förvaltningar som nämns ovan) för att påverka och uppmärksamma företrädare kring föreningslivets styrka. Det finns olika verksamheter i kommunen som skulle må bra av att använda NAD-metoden. Desto större förståelse för föreningslivet, ju större chans för att föreningar får fler medlemmar till sin verksamhet.


Föreningar i Malmö har möjlighet att kontakta Föreningssamordnaren för att få tips och stöd kring arbetet med nyanlända. Kontakta i så fall:
Mikael Johansson
0729-99 83 77
mikael.johansson@malmoideella.se

LÖK – Lokal Överenskommelse i Malmö gällande vissa nyanlända invandrare
Sedan starten av 2017 har Föreningssamordnaren för NAD Malmö representerat den idéburna sektorn i arbetsgruppen för LÖKen i Malmö, som har haft 6 träffar under året.
Representanter i gruppen:
Migrationsverket
Arbetsförmedlingen
IOF – Malmö stad
SFI
Servicekontoret/Mötesplatsen – Malmö stad
Förskoleförvaltningen – Malmö stad
Invandrarservice – Malmö stad
Region Skåne
Vuxenutbildning SO

I december är sluttexten till överenskommelsen klar och i den kommer följande information stå med:
“I juni 2017 skrevs Överenskommelse för samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad vilken syftar till att förenkla och förbättra samverkan dem emellan. Dessutom har sektorn alltid samarbetat aktivt med Arbetsförmedlingen och Malmö stad för att stödja människor i deras strävan att bli självförsörjande. Två aktuella exempel på projekt som visar på det lokala samarbetet mellan idéburen sektor, stat och kommun som berör arbetssökande från etableringen är Nätverk-Aktivitet-Delaktighet (NAD) och Vi gör det tillsammans.”
Verksamhetsledare för MIP och MISO kommer att skriva under dokumentet.


Har ni Facebook och Twitter kan ni titta på #NADiFörening så hittar ni mer info om aktiviteter och spännande information kring arbetet med nyanlända.

God Jul och Gott Nytt År önskar NAD Malmö