Nationell konferens om våldsbejakande extremism

Hur kan vi arbeta förebyggande och praktiskt för att främja att unga inte ansluter sig till våldsbejakande grupper?

Välkommen till en inspirerande heldagskonferens med Safe Space Malmö den 14 april 2020 på Malmö Live.Under dagen kommer erfarna praktiker, experter och före detta extremister och rekryterare från både Sverige och England att dela med sig av teoretisk och praktisk kunskap kring hur vi kan förebygga radikalisering och främja ungas motståndskraft mot extremistiska budskap.
Varmt välkomna till denna spännande dag!
När: Tisdagen den 14 april klockan 08.00-16.45
Var: Clarion Hotel Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, 211 18 Malmö

Konferensen är kostnadsfri, lunch och fika ingår (föranmälan krävs)
Antalet platser är begränsat och vi förbehåller oss rätten att göra ett urval vid behov. 
Sista anmälningsdag är den 25 mars.
Efter att anmälningstiden gått ut ses anmälan som bindande.

Klicka här till anmälan

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Vi arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25 år. Vi arbetar långsiktigt och demokratifrämjande med olika målgrupper så som unga, yrkesverksamma och verksamheter som möter unga eller som arbetar med liknande frågor på olika sätt. Safe Space drivs i samarbete med Malmö stad, Agera Värmland, Polisen och Felix Unogwu.