NAD Malmö del av Europeisk samverkan

Under hösten har verksamheten Nätverk-Aktivitet-Delaktighet, NAD i 10 veckor varit en del i en pilotstudie i samverkan med Samhällsorienteringen Malmö och Länsstyrelsen Skånes Samhälls- och hälsokommunikatörer.
Pilotstudien har haft fokus på psykisk hälsa och ingår i ett europeiskt forskningssamarbete, REGIN. Det var 10 personer med nedsatt hälsa som valde att delta.

Syftet har varit att göra deltagarna till en del av sitt eget tillfrisknande, genom bl.a. dessa stöd:
– Rädda barnens “Min Väg” – En person stöder individuellt deltagarna utifrån sina egna och eventuell familjs förutsättningar för att kunna få en socialt hållbar livssituation, baserat på behov och mål.
– RådRum – En rådgivande service för människor som är nyanlända till Sverige som behöver stöd för att kunna navigera i det svenska samhället. Deltagarna får ökad kunskap om civila och mänskliga rättigheter och ansvar och förutsättningarna för att stärka sin egen egenmakt.

NADs roll i arbetet (genom Partnerskap Skåne) har varit att introducera deltagarna till föreningslivets funktion, samt inspiration till att själva bli en del av föreningslivet. De har fått en grundlig genomgång av verktyget Integration i Förening, samt fått möjligheten att göra föreningsaktiviteter/studiecirklar i ABF och Rädda barnen. Dessutom har ett studiebesök genomförts på stadionområdet, med uppvisande av Kombihallen, Atleticum och Friskis & Svettis, samt besök av Malmö FFs arena Eleda stadion.
2 av deltagarna har under pilotstudien blivit en del av föreningslivet i 2 olika verksamheter.