MUCF samverkar med Malmö Ideella

Dialog med paraplyorganisationer kring lokala föreningars kunskapsbehov

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor i samverkan med Malmö Ideella och Sveriges Föreningar är intresserad av att träffa dig som har en ledande position i en civilsamhällesorganisation. Kanske är du förtroendevald, verksamhetsledare eller har ett extra ansvar för utveckling inom din organisation.

Syftet med dialogträffen är att identifiera civilsamhällets kunskapsbehov och utarbeta förslag till åtgärder. Vi ska identifiera fem viktigaste områden och förslag till åtgärder.

MUCF vill främja möjligheter för civilsamhället att utvecklas och är intresserade av att veta vad lokala paraplyorganisationer har för:

  • behov av kunskap för att kunna utveckla lokala organisationer
  • vad har lokala föreningar för kunskapsbehov
  • syn på samverkan med det offentliga