Mottagandet av nyanlända och samverkan med idéburen sektor i mottagandearbetet

Digitalt erfarenhetsutbyte

Länsstyrelsen Skåne hälsar välkommen till ett erfarenhetsutbyte gällande hur en kommun/verksamhet kan samverka med idéburen sektor i mottagandearbetet av nyanlända.

17 september via Skype kl 09.30-11.00 (möjlighet att logga in från 09.15)

Vänligen se bifogad inbjudan, sprid gärna inbjudan vidare till berörda i era nätverk

Varmt välkommen med din anmälan, sista anmälningsdag är den 14 september!
Via denna länk