Mötesordförande sökes eller finnes

KC bygger upp en bank med intresserade mötesförande till föreningslivet.
I dessa pandemitider har vi alla blivit medvetna om de digitala mötens betydelse. Både i det lilla och de större och formella sammanhangen.

KC Kompetenscenter har sedan årsskiftet ett samarbete med Föreningspool Malmö och Fritidsförvaltningen där man erbjuder föreningar hjälp och stöd i samband med bland annat årsmöten i digital form. Detta innebär konkret tillhandahållande av teknik och genomförandestöd under inför och under möten.

I spåren av detta har KC fått frågor om man kan förmedla kontakt med bland annat extern mötesordförande. Som en följd av detta startar vi nu en bank av personer som är intresserade av att ställa upp som mötesordförande om så efterfrågas.
Ambitionen är att banken inte endast ska vara ett stöd när det gäller digitala möten utan även fysiska möten när så är/blir tillämpligt.

Är du, eller någon i din närhet, intresserad, anmäl ditt intresse här så kontaktar KC dig och berättar mer.

Länk till intresseanmälan