MILSA 2.0

Den 10 december är du välkommen till en spridningskonferens för forskningsprojektet MILSA 2.0 på Malmö universitet.

Under dagen kommer de resultat som tagits fram genom forskningen i projektet att presenteras. Dagen kommer även att innehålla möjligheter till att diskutera hur vi tillsammans kan använda kunskapen det fortsatta utvecklingsarbetet.

MILSA 2.0 är ett forskningsprojekt med fem delstudier som har fokus på nyanlända barn, kvinnor och mäns hälsa. Projektet ägs av Malmö universitet i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Uppsala universitet, Region Skåne, skånska kommuner, Lunds universitet och Nätverket idéburen sektor Skåne. Projektet finansieras av Asyl, Migration och Integrationsfonden. MILSA 2.0 är en del av utvecklingsplattformen Partnerskap Skåne. Läs mer om Partnerskap Skåne och MILSA på www.partnerskapskane.se