Mer byråkrati ger inte mer demokrati

Remissvar och kommentarer till
Fritidsnämndens regelverk för grundläggande krav, regler för registrering och allmänna bidrag till ideella föreningar och organisationer i Malmö stad

Malmö Ideella är remissinstanser gällande förslag till förändringar i Föreningsstöd 2021 från fritidsförvaltningen. Möten och remisskonferenser har diskuterat förslaget tillsammans med medlemsorganisationerna.

Vi tackar alla för god medverkan och delaktighet.