Medverkan i beslutsprocessen

Ett av de största problemen i moderna demokratier är att relativt få är engagerade i de politiska processerna. Civilsamhället spelar därför en viktig roll i den demokratiska processen då det ger medborgare möjlighet att kanalisera olika synpunkter och intressen i den politiska beslutsprocessen vid sidan av de politiska partierna och olika lobbyorganisationer.

På dagens NOD:s seminarium ”Europeiska verktyg för att fördjupa demokratin” presenterades reviderad kod, se nedan.