Medskapa förändring

Malmöakademins nya program utmanar och stöttar dig att hitta din roll som ledare i sammanhang som präglas av komplexitet och förutsätter samverkan. Hållbar förändring förutsätter ett skifte från “att göra” till “att skapa plats för andra att agera”.

Medskapa förändring erbjuder verktyg för en effektiv och inkluderande processledning.