Medlemsmöte om Malmöandan

Kommunstyrelsen i Malmö stad beslutade om samarbetsplanen den 13 juni 2018. I korthet innebär det att idéburen sektor nu får resurser att sätta igång arbetet med att förverkliga samarbetsplanen.

Medlemsföreningar i Malmö Ideella hälsas välkomna till informationsmöte om läget med Malmöandan. Nu kan vi ta nästa steg. Malmö stad har tagit beslut kring den gemensamma samarbetsplanen. Nu finns resurser tillförda från Malmö stad, med att starta upp med flerårigt nytt samarbete mellan Malmö stad och de idéburna.

Första delen av mötet är information om Malmöandan och samarbetsplanen. Andra delen av mötet handlar om hur medlemsföreningar kan och vill engagera sig i arbetet med Malmöandan.

Medlemsmöte om Malmöandan tisdagen den 21 augusti kl 17.00-18.30. Vi kommer att sluta i god tid, så alla hinner till Malmedalens kvällsprogram.

Anmälan på https://simplesignup.se/event/136610