Medkraft för framgång i socialfondsprojekt!

Ta del av föreläsning om inkludering och konkreta verktyg, framgångar och resultat.

Svenska ESF-rådet i Sydsverige bjuder in till en inspirerande konferens där jämställdhet, tillgänglighet och ickediskriminering synliggörs som en medkraft i framgångsrik verksamhetsutveckling. Detta är ett tillfälle för möjliggörare som vill:

• Kunskapshöjas i hur perspektiv på alla de sju diskrimineringsgrunderna kan
erbjuda nya lösningar på gamla hinder.
• Bredda sin förståelse för sin egen verksamhets rådighet att göra skillnad.
• Få konkreta exempel på hur ESF-projekten ”Hela Vägen” och ”Framtidskompetens i Blekinge” provat olika metoder att implementera perspektiven som
ett sätt att få ökad måluppfyllelse i sina projekt.

22 april 2021 kl 10 – 12, digitalt
Anmälan se nedan program