Medborgarbudget med lokala exempel

Malmö Tillsammans bjuder in till webinarium

Medborgarbudget är en process som använts världen över sedan slutet av 1980-talet för att involvera medborgarna i hur resurser fördelas. Erfarenheterna visar bland annat att man får en rad mervärden, så som:

  • bättre, effektivare och mer behovsanpassad service till medborgarna.
  • ökad förståelse av hur gemensamma resurser används.
  • tillit och legitimitet för det demokratiska systemet ökar.
  • den sociala sammanhållningen stärks

Vid detta webinarium träffar ni Sveriges kommuner och regioner (SKR), Helsingfors stad samt Nässjö kommun som delar med sig av sina erfarenheter av medborgarbudget, hur det kan användas, genomföras och vilka effekter det kan få.

Vi ses digitalt den 4 november kl. 09-11. Anmälan här