Malmötimmen med fritidsdirektören

Temat är ”Fritidens betydelse” och innehåller en presentation om vad som är på gång utifrån stadens/förvaltningens synvinkel och ger också tillfälle till dialog utifrån deltagarnas synvinkel.
Malmötimmen är en kostnadsfri aktivitet och är öppen för stadens föreningsliv.
Malmötimmen – Johan Hermansson, Fritidsdirektör
Tisdagen den 27 november kl. 09:00 – 10:00
Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Malmötimmen – en timme där olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt ansvars-/förvaltningsområde. Ett arrangemang av KC Kompetenscenter