Malmötimmen den 7 april

Malmö Tillsammans – en gräsrotsinkubator
Inbjudan till digitalt möte den 7 april kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 7 april kl. 08.30-09.30 med Malmö
Tillsammans.

Hur kan vi tillsammans bidra till en lokal hållbar utveckling?
Hur kan vi gemensamt ta tillvara på och stödja innovation och utveckling i Malmö utifrån
medborgarnas behov och engagemang?
Hur kan vi vidareutveckla samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle och kommun?
Genom samarbete mellan föreningsliv, näringsliv och kommun söker Malmö Tillsammans utveckla
metoder, kunskap och platser för att stödja hållbara lokala initiativ, på olika platser i Malmö. Nils
Phillips, projektledare, berättar om projektet och hur man kan bli en del av processen.

Anmälan görs senast den 6 april på denna länk:
https://forms.monday.com/forms/9507acccc719a3d72bb3bb664b852b3e