Malmötimmen den 11 juni kl 9-10

Malmötimmen den 11 juni kl 9-10
Med kansliet för hållbar utveckling 
Lena Wetterskog Sjöstedt, chef för kansliet för hållbar utveckling, presenterar vad Malmö stad gör inom hållbara och globala Malmö. Det kommer att finnas möjlighet till dialog och frågor. Anmälan är öppen https://simplesignup.se/private_event/133225/6395062cca 

Kansliet för hållbar utveckling har i uppdrag att leda, samordna och stödja Malmö stads förvaltningar i arbetet med hållbar utveckling och vara en sammanhållande aktör i samverkan med omvärlden. Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 samt kommunfullmäktiges budgetmål och Malmökommissionens rekommendationer för ett socialt hållbart Malmö.


Det är på den lokala nivån i städerna som förändringarna sker, här påverkar vi små och stora Malmöbors och våra besökares vardag. Varje dag. Det är därför vi i Malmö stad gör de globala målen till lokala. För att vi vill vara med att skapa ett hållbart Malmö och en hållbar värld. Malmö stad vill inte skapa ensam förändring utan tillsammans med alla sektorer. Vad kan vi göra tillsammans staden och det civila samhället?