Inställt Malmötimmen

Inbjudan till Malmötimmen den 18 mars kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen den 18 mars kl. 08.30-09.30 med Flamman Socialt förebyggande centrum och Safe space.

Safe Space Malmö drivs av Flamman Socialt förebyggande centrum och finansieras av Allmänna Arvsfonden. Våra samverkanspartners är Malmö stad, polisen, Agera Värmland, Islamakademin och Felix Unogwu. 
Vi arbetar för att värna demokratin mot antidemokratiska beteenden, radikalisering och våldsbejakande extremism bland unga i åldern 13-25.

Syftet med vårt arbete är att höja kunskapsnivån kring de tre våldsbejakande miljöerna, höger-, vänster- och religiöst profilerad extremism- samt demokratifrågor såsom jämställdhet och inkludering. Både för ungdomar och yrkesverksamma runt om i Malmö och delar av Skåne.

Anmälan görs senast den 16 mars på denna länk: http://bit.ly/2T7eGjTsafespace

Plats: KC Kompetenscenter, Nobelvägen 21 i Malmö
Fika finns tillgängligt från 08.15.

Välkommen! KC Kompetenscenter – Malmö stad

Malmötimmen – en timme där civilsamhället eller olika delar av Malmö stad informerar om nyheter och aktuella saker inom sitt  ansvars-/förvaltningsområde. Malmötimmen innebär att KC Kompetenscenter tillsammans med Malmöandan erbjuder föreningslivet en möjlighet till uppdaterad information och staden ytterligare en kontaktyta med idéburen sektor.