Malmötimme 27 maj

Möte med Pernilla Conde Hellman, Kulturförvaltningen

Datum och tid 27 maj kl. 08.30-09.30

Varmt välkommen med din anmälan till Malmötimmen med Kulturförvaltningen
Med tanken på gällande restriktioner kommer en punkterna handla om de akuta utmaningarna. Men det är också viktigt att titta framåt, vilket övriga punkter på agendan pekar på.

  • Kulturhuvudstadsår 2029
  • Öppna Malmö
  • Stadsutveckling och kultur
  • Covid 19 – Hur agerar vi och ställer om

Från Kulturförvaltningen deltager kulturdirektör Pernilla Conde Hellman.

Anmälan görs senast den 25 maj kl 16.00.
Webbinariet håll via Zoom. Till anmälan
Länk till mötet översändes den 26/5 kl. 17.00

Malmötimmen utgör en samverkansarena, mellan staden och idéburen sektor. Malmöandans samordnare skapar tillsammans med KC Kompetenscenter i Malmö, en bra möjlighet att träffas över sektorsgränser. Malmöandan skapar möten, kunskap och förståelse för varandra.  Malmötimmen ersätter inte befintliga kanaler, eller dialoger.