Malmöandan fortsätter

Nu ska vi göra verkstad av visionerna. Vid fem tillfällen, en per identifierad samhällsutmaning, fortsätter vi arbetet. En första träff genomfördes för respektive samhällsutmaning. Nu tar vi nästa steg.

Nu fortsätter vi göra verkstad av visionerna. Träffarna är öppna för alla idéburna organisationer i Malmö, men föranmälan är obligatorisk.

Träffen är planerad att ta två timmar. Första timmen kommer ägnas åt att reflektera kring föregående träffs minnesanteckningar för aktuell samhällsutmaning där alla förväntas delta aktivt. Under andra timmen formulerar vi tankarna kring hur vi ska arbeta med denna samhällsutmaning framåt.

Det är viktigt att du och din organisation funderat kring vilken roll ni är beredd att ta i arbetet. Antingen en mer en aktiv roll, kanske till och med leda arbetet, eller vara deltagare vid kommande träffar.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Ungas hälsa och livsstil”
Nästa träff kring denna utmaning är den 4 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 2 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Jämlik fritid och kultur”
Nästa träff kring denna utmaning är den 25 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Stadsliv, allmänna platser och lokaler”
Nästa träff kring denna utmaning är den 24 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 23 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Delaktighet, trygghet, demokrati”
Nästa träff kring denna utmaning är den 29 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 26 april till info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Verkstad kring samhällsutmaning ”Nya vägar till arbete och aktivitet”
Nästa träff kring denna utmaning är den 3 april kl 17-19
Plats: Nobelvägen 21
Anmälan senast den 1 april info@malmoandan.se
Information om vad som diskuterades under förra träffen finns här.

Läs om de fem samhällsutmaningarna här

Frågor? Kontakta Ulf Bingsgård, ulf.bingsgard@malmoandan.se

Varmt välkommen!

Ulf Bingsgård
Samordnare, Malmöandan