Malmö Tillsammans presenterar Inkubator21

Den 24 november drar vi igång Inkubator21 – en lokal och hållbar inkubator som har tagits fram i samarbete med Tillsammans i Förening.

Inkubator21 riktar sig till boende och verksamma i Sofielund, Persborg, Lönngården och Augustenborg. Inkubatorn ska ta till vara på lokala resurser och engagemang hos Malmöbor, genom att söka upp och stötta idéer och initiativ – på plats där idéerna gör skillnad.

Har du en idé för hur ditt område kan bli en bättre plats att bo och verka på?
Läs mer här och klicka gärna i att du kommer på Facebookevenemanget.

Varmt välkommen till Föreningscenter Nobel 21, Nobelvägen 21, den 24 november klockan 17-19.