Malmö Tillsammans en ny satsning för föreningar, företag och medborgare

Malmö Tillsammans är satsning mellan Sensus studieförbund, Malmö Ideella, Nyföretagarcentrum Öresund och Malmö stad med stadskontoret, fritidsförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen.

Målet med satsningen är att i tre stationsnära områden – Östervärn, Persborg och Rosengård – främja för medborgarstyrda initiativ för att tackla samhällsutmaningar kring ämnen såsom segregation, ojämlikhet och sysselsättning.

I varje område ska en inkubator utvecklas som samlingsplats för initiativ. Tillsammans bildar inkubatorerna en innovationsplattform för hela staden. Malmö Tillsammans ska ses som en resurs för föreningar, företag och medborgare i Malmö för att lyfta det som är viktigt för dem, hitta lösningar och bygga en hållbar stad för alla.

Projektet Malmö Tillsammans pågår t.o.m. våren 2023 och vi är nu i en uppstartsfas där vi lär känna de aktörer som finns på plats i områdena för att lyssna på deras idéer och perspektiv.

Vi söker kontakt med alla som vill höra mer om projektet och fundera kring hur vi bäst kan jobba tillsammans. Har du en idé som du vill förverkliga eller är nyfiken på hur du kan vara en del i processen av att utveckla staden?

Hör av dig till oss på info@malmotillsammans.se
eller besök Malmö Tillsammans – en innovationsplattform för hela staden (malmotillsammans.se)