Malmö Jämställdhetsbyrå har beviljats fortsatta projektmedel

Malmö Jämställdhetsbyrå har beviljats medel från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att driva projektet O/organiserad feminism? under ytterligare ett år.

Under det gångna projektåret har vi genomfört en kartläggning av de hinder och svårigheter som kvinnorörelsen/det feministiska civilsamhället möter i sitt arbete, samt tagit fram ett metodkit, eller en idébank, för att bemöta dessa hinder. Både rapporten och metodkittet hittar du under fliken “Projektrapport” på bloggen Organiseradfeminism.se. På bloggen kommer du också att kunna följa det fortsatta arbetet under nästa projektår, med start i augusti 2015.

Om du har några frågor eller vill veta mer om projektet eller det material vi har tagit fram är du varmt välkommen att höra av dig till oss på mail malmojamstalldhetsbyra@gmail.com