Malmö Ideella installerar ny server

Malmö Ideella har under helgen installerat ny server.

Våra mejl-konton kommer först igång under tisdagen den 19 december.
Kort sagt mejl till Malmö Ideella och MIP anställda kan först besvaras tidigast på tisdag.

Meny