Malmö Ideella håller digitalt årsmöte 23 april kl 18.00

Malmö Ideella bjuder in till digitalt Årsmötet torsdagen den 23 april kl 18.00 via länk.
Medlemsorganisationer deltar med en eller två ombud på årsmötet.
Ett ombud kan maximalt ha en röst. 
Medlemsorganisationerna anmäler sina ombud via anmälningslänken HÄR
Innan årsmötet kommer ombuden att få mötesregler samt en länk via mejl för inloggning till årsmötet.
Medlemsorganisationer som inte har tillgång till dator eller smartphone, hör av er innan till info@malmoideella.se

Styrelsen, revisorerna och valberedningen har förberett sig så att detta årsmöte kan genomföras digitalt.
Styrelsen har tagit fram förslag till nya stadgar. Ändringar i stora drag:

  • Två års val föreslås även gälla vid val av revisorer och valberedning.
  • Styrelsen föreslås utse vice ordförande.
  • Styrelsen föreslås utse firmatecknare.

Stadgarna föreslås antas med omedelbar justering. Så att valen följer de nya stadgarna om ombuden så beslutar.

Här samlar vi allt om årsmötet https://malmoideella.se/om-oss/arsmote/