Malmö – Framtidens kuststad

Tankesmedjan Rena Havet
MEET MALMÖ

Malmö Ideella deltar i workshoparna som är en del av en process inom MEET Malmö som pågår under perioden april – november 2021. Årets process är en fortsättning av MEET Malmö-processen Framtidens kuststad som ägde rum 2020 och som mynnade ut i tre koncept.

I år arbetar vi vidare med koncepten i tre parallella processer: Blå innovationshubben,
Matstaden Malmö och Tankesmedjan Rena havet. Till hösten presenteras resultatet
för berörda politiker och förvaltningsdirektörer och i slutet av året sammanfattas
arbetet i en skriftlig rapport.

Deltagande aktörer
Naturum Öresund, Malmö Ideella, Håll Sverige Rent, konstnär,
Malmö Universitet/Studentstadskoordinator,
Malmö stad: Stadskontoret/Malmö Museer/Fastighets- och gatukontoret.