LUCS-priset uppmärksammar årligen en person

Det är nu dags att nominera och LUCS-kansliet ber alla medlemmar att sprida länken med information brett i sina kanaler: https://lucs.se/stipendium/lucs-priset-2020/

LUCS-priset uppmärksammar årligen en person som utfört insatser som främjar interkulturell dialog och social hållbarhet – i ett lokalsamhälle eller på ett bredare plan.

Nominera pristagare så här:

  • Skicka ett mail där du berättar vem du nominerar och varför just denna person borde erhålla priset.
  • Ange kontaktuppgifter till dig själv och den som nomineras.

Du kan nominera dig själv eller någon annan. Endast individer kan erhålla priset (inte organisationer). Styrelsemedlemmar, politiker eller tjänstemän som redan är aktiva inom Unesco LUCS kan inte erhålla priset.

Nomineringstiden går ut fredag 9 oktober 2020.
Skicka din nominering till info@lucs.se . Skriv “LUCS-pris” i rubrikraden.