LÖKen i Malmö

Lokal Överenskommelse i Malmö gällande vissa nyanlända invandrare
LÖK etableringen 2018

Malmö Ideella är en av de signerade parterna i Lokal Överenskommelse, från och med år 2018. Vi har under ett par år deltagit vid arbetsgruppens möten och fört samtal utifrån det idéburna perspektivet.

Idéburen sektor har nu antagits som en part i denna betydelsefulla överenskommelsen gällande nyanlända. Ett för oss unikt förtroende. Vår representant på mötena är Mikael Johansson, mikael@malmoideella.se

Parterna i denna överenskommelse är:

  • Migrationsverket
  • Arbetsförmedlingen
  • Servicekontoret
  • Malmö Ideella
  • Malmöidrotten (MISO)
  • Malmö stad – Arbetsmarknads- och socialförvaltning
  • Malmö stad – Vuxenutbildningsområdet
  • Malmö stad – Invandrarservice
  • Malmö stad – Förskoleförvaltningen
  • Region Skåne