Lokalt arbete med Agenda 2030

Hur arbetar Malmö stad med lokal implementering av Agenda 2030? 
Lokalt arbete med Agenda 2030 i Sofielund

Case Sofielund 2030 är ett EU. finansierat projekt där Malmö stad vill testa innovativa arbetssätt för att stärk lokalt hållbarhetsarbete i Sofielund. 

Elin Hasselberg, projektledare på miljöförvaltningen och Amir Ghotaslou, utvecklingssekreterare på områdesbiblioteket Garaget berättar om olika insatser som just nu testas inom projektet som  involverar föreningar, verksamheter, fastighetsägare och boende i Sofielund. 

Malmötimmen den 25 augusti kl 08.30-09,30, digitalt.

Anmälningslänk:  https://simplesignup.se/private_event/170368/23988007c