Leader Söderslätt bjuder in till dialogmöten

Leader Söderslätt har sedan 2008 arbetat med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden och delat ut cirka 80 miljoner kronor till drygt 150 projekt. För att kunna ta del av nya medel kommer Leader Söderslätt att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi. En strategi som visar på vilka behov och förutsättningar leaderområdet har och vilka mål man vill uppnå.

Bygger på lokala initiativ
Leader Söderslätt omfattar Skurup, Svedala och Vellinge samt delar av Malmö och Trelleborg som tillsammans verkar för att fånga upp och utveckla innovativa idéer som bland annat skapar arbetstillfällen. Leader är en metod för hållbar utveckling som bygger på samverkan, lokala initiativ och lokala förutsättningar.


Ny programperiod, nya möjligheter
– Vi står inför en ny programperiod inom EU (2023–2027). Den programperioden kommer erbjuda möjlighet att arbeta med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu), säger Maria Pojjesdotter, verksamhetsledare Leader Söderslätt

Lokala engagemanget viktigt för strategin
– Eftersom leadermetoden bygger på ett underifrånperspektiv är det mycket viktigt att det lokala engagemanget tillvaratas även när vi tar fram strategin. Därför är vi måna om att samla in åsikter från såväl offentliga som ideella och privata personer, aktörer och organisationer i området, säger Magdalena Hellström, kommunikationschef och Skurups Kommuns representant i Leader Söderslätt.

Dialogmöten sker digitalt
Under maj och juni bjuder Leader Söderslätt in till digitala dialoger där vi samlar tankar och idéer kring hur vi stärker och utvecklar bygden. Dialogerna kommer att ligga till grund för Leader Söderslätts kommande utvecklingsstrategi.

Dialogerna kommer att äga rum:
Kvällstid: 19 maj, 26 maj, 2 juni kl. 17.00-19.00
Dagtid: 21 maj kl. 13-15 och 25 maj kl. 9.00-11.00

Inför varje workshop kommer det att hållas ett förmöte på cirka 30-45 minuter,
17 maj kl 14.00, 18 maj kl. 17.30, 24 maj kl. 9.00.
Förmötet innehåller en introduktion till sammanhanget och frågor vi kommer att arbeta med samt teknikintroduktion till det digitala mötesverktyget.

Här kan man läsa mer www.leadersoderslatt.se

Kontakt:
Maria Pojjesdotter, verksamhetsledare
Telefon: 0709-60 26 78, e-post: maria@leadersoderslatt.se