Kulturbevarande eller förskönande åtgärder

Vårens ansökan om bidrag

Ansökan om bidrag ska vara Föreningen tillhanda senast måndagen den 17 februari 2020.

Malmö Förskönings- och Planteringsförenings ändamål är att bevara, vårda, levandegöra och vidareutveckla kulturarvet samt att verka för försköningar som planteringar och konstnärlig utsmyckning.

Av ansökan ska det tydligt framgå på vilket sätt projektet har ett kulturbevarande eller förskönande ändamål.

Bidrag kan endast ges på ansökan innan projektet har påbörjats.

Mer information om villkor för bidrag och vad ansökan ska innehålla finns under fliken Verksamhet, Bidragsansökan.