Kriskommunikation om Corona på fler språk

Länsstyrelsen Skåne och verksamheten Samhälls- och hälsokommunikation har genom Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fått i uppdrag att bidra till att tillgängliggöra aktuell information om den rådande krissituationen och spridningen av coronaviruset.

Kommunikationskampanjen kommer att bestå av korta informationsfilmer där samhälls- och hälsokommunikatörer ger aktuell information från ansvariga myndigheter på olika språk. Filmerna kommer att publiceras på InformationSverige.se och kan därifrån länkas till andra hemsidor och i sociala medier.

En organisation för arbetet med samhälls- och hälsokommunikatörer från verksamheter runt om i landet som ingår i det nationella samarbetet kring MILSA utbildningsplattform byggs just nu upp. Samtidigt har arbetet påbörjats med målsättning att kunna publicera de första informationsfilmerna onsdag den 8 april.

Till att börja med kommer informationsfilmer att publiceras på arabiska, somaliska, persiska och tigrinja. Därefter kommer filmer på fler språk och med fler teman att tillkomma.

Filmerna handlar om:
* Grundläggande information om Covid-19 och vad man som individ kan göra för att skydda sig själv och sin omgivning.
* Prioriterad aktuell information från regeringen och ansvariga myndigheter.
* Fördjupningar utifrån viktiga skydds- och riskfaktorer som aktualiserats i och med den rådande situationen. Exempelvis utifrån barns eller äldres förutsättningar.  

Arbetet har startat upp i samverkan mellan Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Ronneby kommun, Region Östergötland och Lapplands lärcentra. Fler organisationer kan komma att tillfrågas om att kunna bistå framöver.

De färdiga filmerna kommer att spridas på sociala medier och genom befintliga nätverk av myndigheter, kommuner och civilsamhällesorganisationer. Vi ber er att hjälpa till med spridningen så att vi når ut så brett som möjligt.

För frågor kontakta:
Katarina Carlzén, utvecklingsansvarig Partnerskap Skåne och MILSA
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se