Kontaktpunkt för EU-programmet CERV

MUCF har under sommaren blivit utnämnd av EU-kommissionen till nationell kontaktpunkt för det europeiska programmet CERV. CERV står för Citizens, Equality, Rights, Values och är EU:s program för att skydda och främja mänskliga rättigheter och värden.

Syftet med EU-programmet är att stödja offentliga och icke-offentliga aktörer i arbetet med att upprätthålla öppna, demokratiska och inkluderande samhällen inom EU. Under 2021-2027 går det att bland annat söka stöd till arbete för jämlikhet, antidiskriminering, demokrati, våldsförebyggande arbete och att främja medborgerliga rättigheter.

I MUCF:s roll ingår att informera om programmet i Sverige och stödja organisationer i ansökningsprocessen. Bidrag söks direkt hos EU-kommissionen via centrala programkontor i Bryssel.

Läs mer om programmet och om vilka utlysningar som är öppna på MUCF:s webbplats,
klicka nedan

CERV | MUCF