Press och media

Öppning av stadens första föreningscenter 
Förenings- och samverkanscenter är en mötesplats för alla med intresse för civilsamhället och
resultatet av ett samarbete mellan Malmö Ideella och Malmö stad och en del av Malmöandan.

Rätt prioritering för Malmö
Malmö Ideella nöjda med Malmö stads vilja att satsa på föreningslivet och skapa en större social sammanhållning. 

”Vi antar din utmaning, Katrin Stjernfeldt-Jammeh. Antar du vår” publicerad i SDS 2016-09-14