Malmö Ideella priser

Malmö Ideella har instiftat tre priser för att uppmärksamma aktörer som tillfört något alldeles extra för den idéburna sektorn i Malmö.

Nominering sker senast 28 februari via länkar nedan. Juryn kommer att informera vinnarna senast 31 mars 2022 och priserna delas ut vid Malmös föreningsgala våren 2022.

Följ länkarna under respektive kategori för att nominera en kandidat. Det går bra att nominera mer än en kandidat per kategori.

Eventuella frågor eller kommentarer skickas till info@malmoideella.se 


Årets föreningsinsats för Malmö 2021

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som under året bidragit till Malmös sociala hållbarhet på ett fungerande och kreativt sätt.

Nominera en kandidat till Årets föreningsinsats (öppnas i ny flik)


Årets nya förening 2021

Priset tilldelas aktör inom den idéburna sektorn som bildats de senaste fem åren och som under verksamhetsåret utmärkt sig och sin verksamhet inspirerande med fokus på interndemokrati, verksamhetsutveckling eller samhälleligt engagemang.

Nominera en kandidat till Årets nya förening (öppnas i ny flik)


Årets insats för Malmös idéburna sektor 2021

Priset tilldelas en förvaltning, myndighet, enskild tjänsteperson/politiker eller privatperson som på ett föredömligt sätt gjort skillnad för den idéburna sektorn under året.

Nominera en kandidat till Årets insats för Malmös idéburna sektor (öppnas i ny flik)


Nominera även till Malmö stads priser

Fritidsnämnden bjuder årligen in till Föreningsgalan för att hylla eldsjälar och föreningar i Malmö. Det vill nämnden även göra 2022 så dags att nominera föreningar och eldsjälar som du tycker bör uppmärksammas!
Nomineringssidan öppnar inom kort.

Kolla in nomineringssidan Malmö stad


Historik 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Årets Föreningsinsats: Växtvärket Malmö 

 

 

 

 

 

 

 

2020 Årets nya förening: Somaliska Ungdomar i Malmö

 

2019 Årets föreningsinsats – Café Lajvet – psykiskt hälsoforum. Läs mer här
2019 Årets nya förening – Ariana FC. Läs mer här 
2019 Årets samverkan – Enheten för Samhällsetablering och integration,
Länsstyrelsen Skåne
. Läs mer här 
Vinnaren överlämnade vidare Vinnare Gåva- Positive Footsteps enligt prisets riktlinjer.

Årets föreningsinsats för Malmö 2018 Genom sina breda förebyggande informationsinsatser och individuella stödprogram för unga i behov bidrar Flamman till att skapa ett tryggare och mer socialt hållbart samhälle för Malmös barn och unga. Flamman har bland annat utbildat yrkesverksamma inom skola, socialtjänst och kriminalvård. Vinnare: Flamman Ungdomarnas hus 

Årets nya förening 2018 ZigZag är en härlig ny förening som på kort tid lyckats engagera ungdomar i utsatta områden att delta i fritidsaktiviteter och samtal. Föreningen vill öka ungas inflytande och delaktighet i samhället. ZigZag verkar tillsammans med andra ideella krafter som kämpar mot orättvisor. Vinnare: ZigZag förening

Årets insats för Malmös idéburna sektor 2018 Vi vill hylla MKB Fastighets AB för deras sociala investeringar och samverkan med föreningslivet. Målet är att öka social sammanhållning, trygghet och trivsel. Arbetet omfattas av att skapa nya mötesplatser, engagera barn, arrangera kulturella evenemang och mycket mer. Vinnare: MKB:s sociala projekt
Vinnaren överlämnade vidare Vinnare gåvan till Skånes Stadsmission enligt prisets riktlinjer.