Hitta till Nobel21

Föreningscenter – Nobel21 finns på Nobelvägen 21, Malmö.

Gående/Cykel
Nobel21 har en cykel och gångbana direkt utanför byggnaden vilket gör att alla de cykelleder och gångbanor som finns i Malmö kan leda dig fram till Nobelvägen 21. För att beskriva närliggande omgivning så finns Komvux Södervärn mitt emot byggnaden. I närheten finns även vattentornet vid Södervärn. Nobel21 i ligger den fyra våningar höga fastigheten cirka 100 meter från korsningen Spårvägsgatan/Nobelvägen.

Tåg
Om du reser med tåg, kliv av vid Triangeln station och gå upp via Södra uppgången

Gå söderut mot Smedjegatan. Sväng höger mot Nikolaigatan, gå ner mot Sjukhusbyggnaden UMAS och när du når fram till den trafikerade stora vägen sväng till vänster och följ vägen fram till trafikljusen. Fortsätt på Spårvägsgatan och gå rakt fram i cirka 450 meter. Du når fram till Nobelvägen. Gå över gatan vid trafikljusen sedan direkt till höger och du har nått fram till Nobel21.

Med bil
Vi finns på Nobelvägen 21, 214 29 Malmö. Har man tillgång till GPS är det enklast annars är Google Maps ett bra alternativ.
Nobel21 tillhandahåller inte parkeringsplats men däremot rekommenderas de olika sidogator som finns att parkera på så som Uppsalagatan, Bragegatan, Smålandsgatan. Det finns även parkeringsmöjligheter längs med Nobelvägen i direkt anslutning till Nobel21.

Parkeringsavgift Grön Zon 10kr/tim. Mån – Fre kl. 09.00-18.00.
Parkeringsavgift Vit Zon 15kr/tim. Mån-Fre kl. 09.00-18.00

Med buss
Det finns många bussar som man kan ta till närheten av KC Kompetenscenter. Du kan välja att kliva av på hållplats Södervärn.  Du ska gå på Spårvägsgatan i riktning mot Nobelvägen. Du behöver passera över Nobelvägen vid trafikljusen och sedan tar du direkt till höger. Fastigheten är fyra våningar och Nobel21 finns på bottenplan.
Åker man buss nr 3 går man av vid hållplats Södervärnsplan.

Alternativ är att kliva av vid busshållplats Dalaplan, passera gatan i riktning mot matvarubutiken Lidl. Följ sedan Uppsalagatan rakt fram tills du når Nobelvägen. Passera Nobelvägen vid övergångställe, där finns en fyravåningsfastighet och på bottenplan finner du Nobel21.