Konferensen OOPS!

I höst är det dags för den första konferensen någonsin i Malmö om informellt lärande och icke-formell utbildning. Under två dagar samlas civilsamhället, föreningslivet och tjänstepersoner på konferensen OOPS!

Jag lärde mig!
-en konferens om informellt och icke-formellt lärande.

Konferensen anordnas av ABF Malmö och STPLN
och hålls 17-18 oktober 2019.

Läs mer om konferens och anmälan på www.konferensenoops.org