Kodex Malmö

I Malmö vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra.
Vi samarbetar för att få bort rasistiska och hatiska budskap från våra gator, skolor, agendor och styrelserum. Oavsett vem de riktas mot.
Vi är varandras, ibland okända, men vänliga grannar.

I Malmö samarbetar vi för en stad med gemenskap och framtidstro.
Vi är hela Malmö, föreningar, idéburna organisationer, idrottsföreningar, kulturföreningar, trossamfund, myndigheter, bolag, organisationer och näringsliv.

Vi är vanliga Malmöbor.
Diskriminering, oavsett grund, har ingen plats i Malmö.
Det är vår levnadsregel. Det är vår kodex. 

Nu vänder vi ryggen mot hatet och stöttar varandra för att vi vill det
Malmö Ideella har signerat och vill medverka i Kodex Malmö

Signera via nedan länk
https://forms.office.com/r/qjYUZ3aguK