KC Kompetenscenter söker dina tips inom två områden

1. Föreläsare/inspiratörer
Efterfrågan på engagerade och kompetenta personer som kan föreläsa, processleda, utbilda, inspirera eller på annat sätt vara ett stöd eller en tillgång för organisationer (ideella, offentliga, privata) ökar ständigt.

KC utökar nu arbetet med att skapa en bank med personer som kan möta upp denna efterfrågan. KC söker därför tips på personer inom olika områden som kan hjälpa oss.Personerna ska ha en grund och förankring i den idéburna världen och ska/kan både kunna utmana och förstärka gällande normer.

Via denna länk kan du fylla i dina egna uppgifter eller tipsa om någon du vill rekommendera – http://bit.ly/2vP7pMlforelasare 

2. Metoder/verktyg
Många föreningar/organisationer har tagit fram och/eller använder fantastiska metoder/verktyg i sitt arbete.
KC vill använda, sprida och lyfta fram dessa.

KC söker därför tips/erfarenheter om metoder/verktyg som kan användas för att stärka organisationer (ideella/offentliga/privata) och individer. Metoderna/verktygen ska ha en grund och relevans i den idéburna världen och kan både utmana och förstärka gällande normer.

Via denna länk kan du fylla i dina egna uppgifter eller tipsa om någon du vill rekommendera – http://bit.ly/2TcxAVhmetoder