Ja till föreningarnas dag

Under helgen svarade 72 medlemsföreningar och organisationer på två frågor om Malmöfestivalen.

Tack för snabba svar.
Ja till föreningarnas dag på Gustav på söndag under Malmöfestivalen.
Nej till nytt veckotält med föreningar under hela festivalen.

Här finns en enkel rapport Tack och enkel rapport Festival-svar