Internationellt utvecklingssamarbete

Vill du arbeta internationellt med demokrati och mänskliga rättigheter?

Då är du välkommen till en workshop med Forum Syd. Workshopen vänder sig till organisationer som inte samarbetat med Forum Syd tidigare och vill starta ett internationellt utvecklingsprojekt tillsammans med en partner någonstans i världen.

Är din organisation intresserad av att arbeta med internationella utvecklingsfrågor? Då har du möjlighet att få information om hur man arbetar i partnerskap genom civila samhället. 

Den 1 och 2 mars genomför en workshop där vi dels ger information om vad Forum Syd är, vad vi gör och hur du kan söka pengar till rättighetsbaserade projekt. Du får också veta vilken typ av projekt som Forum Syd stödjer. Under workshopen kommer ni också att få berätta för oss vilket stöd er organisation skulle behöva för att genomföra effektiva projekt.

Om du vill läsa mer om Forum Syd så kan du gå in på vår hemsida: www.forumsyd.org

Målgrupp för workshopen: Demokratiskt uppbyggda organisationer som har funnits i minst två år och som inte tillhör en ramorganisation inom Sida.  

Tidpunkt (välj ett av tillfällena) för workshop är

  • Fredagen den 1 mars kl 9-12, Nobelvägen 21 i Malmö
  • Lördagen den 2 mars kl 9-12, Nobelvägen 21 i Malmö

Antalet platser är begränsat så du kan max anmäla 2 personer från organisationen. Du anmäler dig via länken https://simplesignup.se/event/146176

Du kommer att få en bekräftelse att du kommit med på workshopen.

Om du har frågor om workshopen kan du skicka ett mail till lotta.granberg@forumsyd.org